Hrvatska banka za obnovu i razvitak objavila je Javni natječaj za dodjelu donacija u 2015. godini na koji se mogu prijaviti isključivo projekti organizacija civilnog društva.

Na natječaj se mogu prijaviti isključivo organizacije civilnog društva (upisane u Registar neprofitnih organizacija) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata koji promiču vrijednosti usmjerene općem dobru i utječu na poboljšanje kvalitete života društvene zajednice.

Predmet natječaja je dodjela donacija za provedbu projekata iz sljedećih područja:

HUMANITARNI PROJEKTI I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA
- zaštita prava žena i/ili djece
- zaštita i promicanje zdravlja, pomoć oboljelima
- potpore osobama s invaliditetom te osobama s mentalnim oštećenjima (uključujući i djecu)
- zaštita prava socijalno ugroženih skupina te marginaliziranih i zapostavljenih skupina stanovnika

ZAŠTITA OKOLIŠA
- zaštita endemskih vrsta
- čišćenje okoliša
- sprječavanje budućeg onečišćenja
- promicanje svijesti o nužnosti zaštite okoliša

OBRAZOVANJE I ZNANOST
- poticanje talenata i izvrsnosti
- promocija hrvatske znanosti u svijetu
- izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje

KULTURA, BAŠTINA I UMJETNOST
- očuvanje nacionalnog identiteta
- kulturno-umjetničke aktivnosti
- poticanje kreativnosti, izvornosti i stvaralaštva
- stvaranje pozitivne slike o Hrvatskoj u svijetu

Najviši iznos donacije po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a prijavitelji mogu od HBOR-a zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekata.

Prijave se podnose do 20. travnja 2015. isključivo na propisanim obrascima.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama HBOR-a po završetku postupka dodjele donacija.

Više podataka o samom natječaju te prijavne obrasce možete naći ovdje.