Državni ured za upravljanje državnom imovinom raspisao je 24. prosinca 2015. natječaj za dodjelu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske organizacijama civilnog društva.

Na javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro mogu se prijaviti organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, umjetničke organizacije te ustanove koje nisu osnovane kao javne ustanove niti radi stjecanja dobiti), koje udovoljavaju propisanim mjerilima navedenim u tekstu javnog natječaja.

Pisana prijava s potrebnim prilozima podnosi se na Obrascu prijave na javni natječaj i s priloženim dokazima o ispunjavanju kriterija u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom.

Cjeloviti tekst javnog natječaja s popisom poslovnih prostora koji su predmet ovog natječaja, uvjetima i obrascima za prijavu objavljen je na mrežnim stranicama Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava je 12. veljače 2016. do 16.00 sati.