Ministarstvo kulture RH poziva zainteresiranu javnost da sudjeluje u e-Savjetovanju o programu Ruksak pun kulture za mlade.

U sklopu pripreme javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Ruksak pun kulture za mlade koji će provoditi Ministarstvo kulture RH u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. - 2020. i uključivanja javnosti u taj proces, otvoreno je e-Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata poziva na dostavu projektnih prijedloga za Ruksak pun kulture za mlade.

Cilj Programa Ruksak pun kulture za mlade je povećati socijalnu uključenost mladih u RH u dobi od 15 do 25 godina, posebno mladih u nepovoljnom položaju, njihovim intenzivnijim sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima. Pravo podnošenja projektnih prijedloga na javni poziv imat će organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge, zaklade), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustanove u kulturi.

Svi zainteresirani mogu sudjelovati u otvorenom e-Savjetovanju o Nacrtu ključnih elemenata poziva na dostavu projektnih prijedloga za Ruksak pun kulture za mlade upisivanjem svojih pitanja, komentara i sugestija ovdje do 27. studenoga 2015. godine.