Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva objavila je Poziv za iskaz interesa “Prostori (su)djelovanja”.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na svojim je mrežnim stranicama 19. svibnja 2014. objavila Poziv za iskaz interesa za uspostavu Razvojne suradnje u području Pilot-programa “Prostori (su)djelovanja” kojim se pozivaju svi gradovi u Republici Hrvatskoj koji žele sudjelovati u procesu savjetovanja, zajedničkog rada s organizacijama civilnog društva i građanima na utvrđivanju prostora u gradu u svrhu njihova preuređenja u buduće društvene (društveno-kulturne) centre da iskažu svoj interes za uključivanje u Razvojnu suradnju s Nacionalnom zakladom. U ostvarivanju stručne podrške u okviru Razvojne suradnje Nacionalna zaklada će surađivati sa Zakladom Kultura nova, Regionalnim mrežama, Centrima znanja za društveni razvoj i lokalnim dionicima u izabranim gradovima.

Na Poziv za iskaz interesa za uspostavljanje Razvojne suradnje mogu se prijaviti isključivo gradovi u Republici Hrvatskoj koji dostave propisanu dokumentaciju za iskaz interesa te kroz podršku Nacionalne zaklade osiguraju pripremu osnovnog procesa i dokumentacije koja će biti potrebna za dostavu na natječaje kojim će se financirati društveni (društveno-kulturni) centri iz strukturnih fondova EU.

Rok za dostavu propisane dokumentacije je 9. lipnja 2014., a više informacija o Pozivu i obrazac za prijavu možete pronaći ovdje.