Pozivaju se organizacije civilnog društva da upute svoje prijave na seminar o strategijama prikupljanja sredstava u kulturi.

Fond za druge organizira za organizacije civilnog društva u kulturi trodnevni edukativni seminar "Razvijanje strategija prikupljanja sredstava izvan javnog sektora za organizacije u kulturi" koji će se održati u Zagrebu od 26. do 28. rujna 2017. Edukacijski program vodit će Juana Guzman, američka konzultantica s dugogodišnjim iskustvom razvijanja strategija financiranja i prikupljanja sredstva.

Edukacija za organizacije civilnog društva u kulturi osmišljena je s ciljem poticanja osobne i korporativne filantropije u Hrvatskoj, kao i proširenja trenutnih mogućnosti financiranja u Hrvatskoj koje se uglavnom oslanjaju na javna sredstva na lokalnoj i nacionalnoj razini. Ovaj edukativni projekt usredotočen je na razvoj vještina i izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva kojima bi se stvorila poticajna klima za individualno i korporativno financiranje rada ovih organizacija u kulturi. Više o projektu, profesionalnom iskustvu voditeljice i programu seminara zajedno s točnim terminima i lokacijama održavanja možete pronaći ovdje.

Organizacije civilnog društva u kulturi svoju prijavu mogu uputiti na e-adresu udrugadomino.marketing@gmail.com.

Rok za prijave je 23. rujna 2017.