Mreža ENCATC izabrala je novi Upravni odbor za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

Dana 16. studenoga 2017. članice mreže ENCATC izabrale su sedam članova Upravnog odbora, među kojima i Deu Vidović, upraviteljicu Zaklade "Kultura nova".

ENCATC-ov Odbor 2017. - 2019. čine predstavnici šest visokoškolskih ustanova iz Češke Republike, Finske, Italije, Nizozemske, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država te predstavnica zaklade iz Hrvatske. Članovi Odbora će raditi na nastojanjima mreže u zagovaranju izvrsnosti u obrazovanju u području kulturnog menadžmenta i kulturne politike, profesionalizaciji kulturnog sektora te pružanju akademskoj, istraživačkoj i stručnoj zajednici jedinstvene platforme za raspravu i razmjenu na europskoj i međunarodnoj razini.

Na prvoj sjednici Upravnog odbora, održanoj 1. prosinca 2017. u Brusselsu, ENCATC-ov Odbor izabrao je Francescau Imperiale sa Sveučilišta Salento za predsjednicu Odbora, dok su za njezine zamjenice izabrane Ana Gaio sa Sveučilišta London te Gabriellea Kuiper sa Sveučilita za umjetnost u Utrechtu. Dea Vidović je izabrana za rizničarku, a Richard Maloney sa Sveučilišta New York za tajnika. Preostali članovi Odbora su Tanja Johansson sa Sveučilišta za umjetnost u Helsinkiju te Michal Lázňovský s Akademije izvedbenih umjetnosti u Pragu.

ENCATC je vodeća europska mreža za kulturni menadžment i politiku, sufinanciran od strane programa Kreativne Europe Europske unije. To je nezavisna i neprofitna organizacija članica, koja okuplja više od 100 visokoškolskih ustanova i kulturnih organizacija iz više od 40 zemalja. Mreža ENCATC je osnovana 1992. godine radi zastupanja i promicanja kulturnog menadžmenta i obrazovanja o kulturnoj politici, profesionalizacije kulturnog sektora te kako bi stvorila platformu za raspravu i razmjenu na europskoj i međunarodnoj razini.

Zaklada "Kultura nova" članica je mreže ENCATC od 2015. godine.