Ured za udruge otvorio je javno savjetovanje o dokumentu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja udruga

U skladu s obvezama koje proizlaze iz Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/2014), Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog Ureda za udruge Vlade RH usvojiti Uredbu kojom će urediti kriterije, mjerila i postupke financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Donošenjem Uredbe očekuje se ujednačavanje kriterija, mjerila i procedura za financiranje i ugovaranje projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge, kako na nacionalnoj tako i na razini jedinica lokalne i područne samouprave. Usklađivanje procedura uključit će i ujednačavanje natječajne dokumentacije, ali i postupaka koji prethode samom raspisivanju natječaja, poput sektorskih analiza i oslanjanja na strateške dokumente u određivanju prioriteta za financiranje.

Stoga Ured za udruge Vlade RH poziva sve zainteresirane udruge i ostale organizacije civilnog društva kao i druge predstavnike zainteresirane javnosti da svoje primjedbe i prijedloge vezane uz Nacrt Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge dostave na propisanom obrascu Uredu za udruge do utorka, 9. prosinca 2014.

Nacrt Uredbe možete preuzeti ovdje, dok sve komentare i primjedbe možete poslati putem propisanog obrasca na e-adresu luka.kevesevic@uzuvrh.hr.