Vlada Republike Hrvatske usvojila je Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu.

Prijedlog Uredbe usvojen je na 131. sjednici održanoj 11. prosinca 2013.godine.

Uredba je pripremljena na temelju analiza koje su izradila ministarstva i ostala državna tijela u kojima su utvrđene potrebe po pojedinim područjima propisanima člankom 8. stavkom 1. Zakona o igrama na sreću (NN, broj 87/2009) te na temelju rasprava i sastanaka Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz Državnog proračuna.

Kriteriji za raspodjelu utvrđeni su sukladno nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima, te sukladno programima za poticanje razvoja civilnoga društva, a iskazuju se udjelom pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću određenih člankom 8. stavkom 2. Zakona.

Raspodjela dijela prihoda od igara na sreću utvrđuje se na sljedeći način: 30,96% onima koje promiču razvoj sporta; 5,14% onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti; 10,39% onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću; 20,00% onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom; 4,78% onima koje se bave tehničkom kulturom; 11,85% onima koje se bave kulturom; 2,67% onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih; 14,21% onima koje pridonose razvoju civilnoga društva. U okviru područja kulture Zakladi "Kultura nova" je namijenjeno 20,15%.

Više o Uredbi možete pronaći ovdje, a Uredbu možete preuzeti ovdje.