Vlada Republike Hrvatske usvojila je na 213. sjednici održanoj 11. veljače 2015. godine Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu.

Uredba je pripremljena na temelju analiza koje su izradila ministarstva i ostala državna tijela u kojima su utvrđene potrebe po pojedinim područjima propisanima člankom 8. stavkom 1. Zakona o igrama na sreću (NN, broj 87/2009), a uzimajući u obzir zaključke Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz Državnog proračuna te očitovanja nadležnih državnih tijela.

Kriteriji za raspodjelu utvrđeni su sukladno nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima, te sukladno programima za poticanje razvoja civilnoga društva, a iskazuju se udjelom pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću određenih člankom 8. stavkom 2. Zakona.

Raspodjela dijela prihoda od igara na sreću utvrđuje se na sljedeći način: 30,96% onima koji promiču razvoj sporta; 5,14% onima koji pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti; 10,39% onima koji se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću; 20,32% onima koji se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom; 4,46% onima koji se bave tehničkom kulturom; 11,85% onima koji se bave kulturom; 2,67% onima koji se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih; 14,21% onima koji pridonose razvoju civilnoga društva. U okviru područja kulture Zakladi "Kultura nova" je namijenjeno 20,15%.

O utrošku sredstava raspoređenih prema ovoj Uredbi sve nadležne institucije izvještavaju Ministarstvo financija. Uredbu možete preuzeti ovdje.