Vlada Republike Hrvatske usvojila je na 22. sjednici održanoj 23. veljače 2017. Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu je dana 24. veljače 2017. objavljena u "Narodnim novinama" br. 17/2017, a stupila je na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Na temelju članka 2., stavka 2. Uredbe utvrđena je sljedeća raspodjela dijela prihoda od igara na sreću: 35,00% onima koji promiču razvoj sporta; 4,00% onima koji pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti; 11,00% onima koji se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću; 19,31% onima koji se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom; 4,01% onima koji se bave tehničkom kulturom; 14,00% onima koji se bave kulturom; 1,50% onima koji se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih; 11,18% onima koji pridonose razvoju civilnoga društva. U okviru područja kulture Zakladi "Kultura nova" je namijenjeno 18,53%.

O utrošku sredstava raspoređenih prema ovoj Uredbi sve nadležne institucije izvještavaju Ministarstvo financija. Uredbu možete preuzeti ovdje.