Vlada Republike Hrvatske usvojila je na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2017. Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu je dana 22. prosinca 2017. objavljena u "Narodnim novinama" br. 129/2017, a stupila je na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Na temelju članka 2., stavka 2. Uredbe utvrđena je sljedeća raspodjela dijela prihoda od igara na sreću: 35,00% onima koji promiču razvoj sporta; 4,00% onima koji pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti; 11,36% onima koji se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću; 18,82% onima koji se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom; 4,01% onima koji se bave tehničkom kulturom; 13,09% onima koji se bave kulturom; 2,08% onima koji se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih; 11,64% onima koji pridonose razvoju civilnoga društva. U okviru područja kulture Zakladi "Kultura nova" je namijenjeno 18,53%.

O utrošku sredstava raspoređenih prema ovoj Uredbi sve nadležne institucije izvještavaju Ministarstvo financija. Uredbu možete preuzeti ovdje.