Vlada Republike Hrvatske usvojila je na svojoj sjednici održanoj 27. prosinca 2019. Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu je dana 30. prosinca 2019. objavljena u Narodnim novinama br. NN 128/2019, a stupila je na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Na temelju članka 2., stavka 2. Uredbe utvrđena je sljedeća raspodjela dijela prihoda od igara na sreću: 36,49% onima koji promiču razvoj sporta; 4,75% onima koji pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti; 11,43% onima koji se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću; 17,74% onima koji se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom; 3,38% onima koji se bave tehničkom kulturom; 13,00% onima koji se bave kulturom; 2,53% onima koji se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih; 10,68% onima koji pridonose razvoju civilnoga društva. U okviru područja kulture Zakladi "Kultura nova" je namijenjeno 17,54%.

O utrošku sredstava raspoređenih prema ovoj Uredbi sve nadležne institucije izvještavaju Ministarstvo financija. Uredbu možete preuzeti ovdje.