Vlada RH usvojila je 05. ožujka Uredbu kojom se uređuju kriteriji, mjerila i postupci financiranja udruga.

Nakon što je Ured za udruge proveo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o sadržaju Uredbe, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 05. ožujka 2015. usvojila Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Uredba je izrađena s ciljem uređenja sustava financiranja programa i projekata udruga, u skladu s obvezama koje proizlaze iz Zakona o udrugama (NN, br. 74/2014). Uredbom se uređuju temeljni preduvjeti i standardi postupanja koje moraju osigurati davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora, kao i osnovni i dodatni uvjeti koje trebaju ispunjavati udruge kada provode programe i projekte financirane iz javnih izvora.

Precizno je uređeno postupanje javnih institucija u svim fazama – od planiranja i pripreme prioriteta za financiranje, objave i provedbe natječaja, procjene projekata, sadržaja ugovora o financiranju, monitoringa i evaluacije rezultata projekata, kao i mogućeg raskida ugovora te povrata sredstava – u skladu s postojećom pozitivnom praksom, kao i procedurama koje se primjenjuju prilikom ugovaranja i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Uredbu možete preuzeti ovdje.