Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope je s partnerima pokrenuo istraživanje o utjecaju korona virusa na kulturne radnike u regiji Jugoistočne Europe.

Istraživanje Sada je samo vidljivije: Život i rad kulturnih radnika i radnica u vremenu korona pandemije provodi se u regiji Jugoistočne Europe, a ima za svrhu dokumentiranje uvjeta života i rada umjetnika i kulturnih radnika u regiji u vrijeme pandemije COVID-19. Namjera je istraživanja identificiranje mehanizama podrške koji su pokrenuti za vrijeme pandemije od strane država, gradova te domaćih i međunarodnih zaklada, s ciljem ublažavanja posljedica krize. Rezultati istraživanja će poslužiti i za lobiranje u stvaranju i implementaciji mehanizama podrške za ublažavanje posljedica krize.

Anketa je u potpunosti anonimna i potrebno je 20 minuta za njezino ispunjavanje, a možete je ispuniti ovdje.