Objavljeni su rezultati istraživačkog projekta o doprinosu trećeg sektora i volontiranja socio-ekonomskom razvoju Europe.

Istraživački projekt "Doprinos trećeg sektora socio-ekonomskom razvoju Europe - Utjecaj trećeg sektora" bavi se opsegom trećeg sektora u Europi, njegovim trenutnim i potencijalnim utjecajem, kao i preprekama koje otežavaju njegov potpuniji doprinos blagostanju. Zemlje obuhvaćene projektom su strateški izabrane kako bi se pokrile glavne europske regije koje se razlikuju prema opsegu, strukturi i karakteru trećeg sektora, a uključuje sljedeće zemlje: Austriju, Francusku, Hrvatsku, Italiju, Nizozemsku, Norvešku, Njemačku, Poljsku, Španjolsku i Veliku Britaniju. Projekt koordinira norveški Institut za društvena istraživanja, uz suradnju brojnih drugih istraživačkih institucija te nacionalnih i europskih dionika, među kojima su i hrvatske organizacije.

Projekt donosi podatke dobivene kroz empirijsko istraživanje i savjetovanje s dionicima, a koji su prikupljeni s ciljem unapređenja mjerenja trećeg sektora te stvaranja baze znanja o trećem sektoru. Rezultati obuhvaćaju niz nacionalnih izvještaja (među kojima se nalazi i izvještaj o razvoju trećeg sektora u Hrvatskoj), članaka, radnih i policy materijala.

Kratki video o projektu i njegovim rezultatima dostupan je ovdje, a više o projektu moguće je saznati na njegovoj službenoj mrežnoj stranici gdje se nalaze i dosad objavljeni materijali istraživanja.  

Projekt je financiran kroz program FP7 Europske Unije.