Na sjednici Vlade RH održanoj 13. travnja 2017. usvojeno je "Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2015.".

Ured za udruge Vlade RH izradio je "Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2015." u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015), a na temelju prikupljenih i analiziranih izvješća svih tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, drugih javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih pravnih osoba koje dodjeljuju sredstva iz javnih izvora za projekte i programe organizacija civilnoga društva.

U 2015. godini za programe i projekte organizacija civilnoga društva ukupno je iz svih javnih izvora na nacionalnoj i lokalnim razinama dodijeljeno 1.672.699.179,11 kn.

Tijela državne uprave, uredi Vlade Republike Hrvatske i druge javne institucije dodijelili su organizacijama civilnog društva 775.079.935,77 kn, odnosno 46,31% od sveukupno dodijeljenog iznosa iz javnih izvora. Od toga je iz dijela prihoda od igara na sreću dodijeljeno 359.741.156,20 kn, odnosno 21,50% ukupnih sredstava dok je iz sredstava državnog proračuna dodijeljeno 304.952.647,99 kn, odnosno 18,23% ukupnih sredstava.

Izvješće možete pronaći i preuzeti u .pdf obliku na službenim mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade RH.