Zaklada "Kultura nova" otvorila je e-savjetovanje s organizacijama civilnog društva o sektorskoj analizi za 2019. godinu.

empty empty empty

Prilozi javnom savjetovanju 1. dio

empty

Prilozi javnom savjetovanju 2. dio

U skladu s dosadašnjom praksom Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske Zaklada "Kultura nova" je pristupila izradi Sektorske analize za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata udruga iz javnih izvora u 2019. godini. Analiza problema po sektorima izrađuje se kao podloga za pripremu natječaja i javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava (uključujući i nefinancijske podrške) programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva u 2019. godini financiranih iz javnih izvora na nacionalnoj razini te je za 2019. godinu predviđena provedba savjetovanja sa zainteresiranim organizacijama civilnog društva o cjelokupnom dokumentu ili dijelu Sektorske analize. U skladu s navedenim Zaklada "Kultura nova" otvara e-savjetovanje te poziva sve zainteresirane organizacije civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) u suvremenoj kulturi i umjetnosti da daju svoje komentare na dokument Sektorske analize Zaklade "Kultura nova", koji je temeljni dokument za utvrđivanje raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u 2019. godini.

Zaklada će se očitovati na sve prikupljene komentare koji će zajedno s očitovanjem biti sastavni dio Sektorske analize.

Dokumentu Sektorske analize možete pristupiti ovdje, a obrazac za e-savjetovanje možete preuzeti ovdje.

Ispunjeni obrazac za e-savjetovanje potrebno je najkasnije do 24. kolovoza 2018. poslati na e-adresu: info@kulturanova.hr s naznakom: E-savjetovanje o Sektorskoj analizi. Svi dostavljeni obrasci bit će objavljeni.