U Rijeci i Puli urbanist Levente Polyák predstavio je projekte sudioničkog urbanističkog planiranja, istraživanja i razvoja politika u procesima urbane regeneracije europskih gradova.

Zaklada "Kultura nova" je organiziranjem susreta urbanista Leventea Polyáka s predstavnicima lokalnih samouprava u Rijeci i Puli 25. i 26. listopada 2016. nastavila provedbu projekta o sudioničkom upravljanju u kulturi. Polyák je predstavnicima lokalnih samouprava predstavio projekte organizacije Eutropian, kao i primjere revitalizacije postojećih objekata za potrebe kulture u različitim europskim gradovima. Uspostavljajući suradnju s gradskim vlastima, neprofitnim sektorom i lokalnim zajednicama u procesima sudioničkog planiranja, razvoja politika i prikupljanja sredstava, suradnje i komunikacije Eutropian je razvio međunarodni know-how za inkluzivne i održive projekte urbane regeneracije potičući lokalni razvoj kroz održive ekološke, društvene i ekonomske modele.

Prezentacija Leventea Polyáka potaknula je diskusije o mogućnostima, ali i brojnim izazovima s kojima se Rijeka i Pula suočavaju u procesima revitalizacije postojećih objekata te o načinima bolje suradnje između svih dionika uključenih u procese kako bi zajednički doprinijeli stvaranju održivog razvoja kulture i grada. Poseban naglasak stavljen je na promišljanje modela sudioničkog upravljanja kulturnom infrastrukturom kojima bi se doprinijelo stabilnosti institucionalnog okvira, osiguralo dugotrajno korištenje javne infrastrukture, omogućilo uključivanje korisnika u upravljanje resursima, povećao pristup kulturi i kreativnim aktivnostima, ali i otvorile mogućnosti za razvoj društvenog poduzetništva te tako osigurala raznolikost kulturnih sadržaja i programa u razvoju gradova.   

Levente Polyák studirao je arhitekturu, urbanizam, sociologiju i teoriju umjetnosti u Budimpešti i Parizu, a predavao je na Sveučilištu za umjetnost i dizajn Moholy Nagy, Sveučilištu za tehnologiju u Budimpešti i Tehničkom sveučilištu u Beču na predmetima urbanizam i teorija arhitekture. Radio je na urbanističkim projektima gradskih ureda za urbano planiranje u New Yorku, Parizu, Beču, Budimpešti, Rimu i Genovi. Član je mađarskoga Centra za suvremenu arhitekturu KÉK, organizator konferencija, festivala i izložbi na temu suvremenih urbanističkih i arhitektonskih fenomena. Bio je gostujući predavač na Sveučilištu Columbia u New Yorku, u Orange Labs te na Školi za arhitekturu Malaquais u Parizu. Doktorand je na Centralnom europskom sveučilištu u Budimpešti. Između 2012. i 2016. sudjelovao je na istraživačkim i zagovaračkim projektima "Lakatlan" i "TUTUR" u okviru kojih je istraživao politike i metode privremenog korištenja i revitalizacije napuštenih urbanih prostora. Od 2015. radi na projektu "Interactive Cities" (na dionici društvenih medija i urbanog upravljanja) te na projektu "Funding the Cooperative City" (na novim modelima za društvene prostore). Specijalizirao se za urbanu regeneraciju, kulturni razvoj, društvenu participaciju, lokalni ekonomski razvoj i socijalne inovacije s posebnim fokusom na izgradnju scenarija za postojeće resurse. Osnivač je međunarodne organizacije Eutropian, koja se bavi urbanističkim planiranjem, politikama i istraživanjima za unapređenje procesa urbane regeneracije europskih gradova.

Susreti u Rijeci i Puli organizirani su kao dio aktivnosti "Razmjena znanja i jačanje kapaciteta" u okviru projekta "Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi" koji Zaklada "Kultura nova" provodi od 2016. do 2018. godine uz podršku UNESCO-vog Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost.