Upravni odbor imenovao je dr. sc. Deu Vidović upraviteljicom Zaklade.

Na temelju provedenoga Javnog natječaja za imenovanje upravitelja Zaklade "Kultura nova" (NN, 140/2015) Upravni odbor je na sjednici održanoj 9. rujna 2016. godine donio odluku o imenovanju dr. sc. Dee Vidović upraviteljicom Zaklade s četverogodišnjim mandatom od 1. listopada 2016.

Upravni odbor je, na temelju provedenoga Javnog natječaja za imenovanje upravitelja Zaklade, zaključio da je dr. sc. Dea Vidović kandidatkinja koja svojim stručnim znanjima i iskustvom u potpunosti odgovara složenim i raznorodnim zahtjevima upravljanja Zakladom "Kultura nova" u sljedećem četverogodišnjem mandatu. Osim visokokvalitetnoga administrativnog, pravnog i financijskog ustroja, u prvom mandatu je dr. sc. Vidović uspostavila kvalitetan i transparentan postupak dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti kao i dijalog sa svim korisnicima, pokrenula Zakladine razvojne programe i projekte, osigurala diversifikaciju financijskih resursa i rast proračuna te ostvarila povezivanje Zaklade sa srodnim europskim i međunarodnim organizacijama. U cilju daljnjeg razvoja svih aspekata operativnoga i programskog djelovanja Zaklade, Upravni odbor je zaključio da je dr. sc. Dea Vidović kandidatkinja koja u svojstvu upraviteljice Zaklade može osigurati kontinuitet rada Zaklade u ostvarivanju njene temeljne svrhe pružanja stručne i financijske podrške organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj.

Dea Vidović je diplomirala na studiju komparativne književnosti i indologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2012. doktorirala s disertacijom "Razvoj novonastajućih kultura u gradu Zagrebu od 1990. do 2010." Prije preuzimanja funkcije privremene upraviteljice, a potom i prve upraviteljice Zaklade "Kultura nova" radila je kao urednica i novinarka te voditeljica brojnih kulturnih projekata uglavnom u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Također je surađivala sa Studentskim centrom Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstvom kulture RH, Europskom kulturnom zakladom te brojnim drugim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama. Autorica je mnogobrojnih članaka o novim kulturnim praksama i urednica nekoliko publikacija. Sudjelovala je i izlagala na brojnim konferencijama u zemlji i inozemstvu te držala predavanja iz područja kulturne politike u okviru neformalnih edukacijskih programa te na Akademiji dramske umjetnosti.