Upravni odbor imenovao je dr. sc. Deu Vidović upraviteljicom Zaklade za naredno četverogodišnje razdoblje.

Na temelju provedenoga Javnog natječaja za imenovanje upravitelja Zaklade "Kultura nova" (NN, 60/2020) Upravni odbor je na sjednici održanoj 24. lipnja 2020. godine donio odluku o imenovanju dr. sc. Dee Vidović upraviteljicom Zaklade s četverogodišnjim mandatom od 1. listopada 2020.

Upravni odbor je zaključio da je dr. sc. Dea Vidović kandidatkinja koja svojim stručnim znanjima i iskustvom u potpunosti odgovara složenim i raznorodnim zahtjevima upravljanja Zakladom "Kultura nova" u sljedećem četverogodišnjem mandatu. U protekla dva mandata dr. sc. Vidović je izgradila visokokvalitetan administrativni, pravni i financijski ustroj Zaklade, uspostavila kvalitetan i transparentan postupak dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti kao i dijalog sa svim korisnicima i dionicima. Kao upraviteljica Zaklade sudjelovala je u konceptualnom osmišljavanju i razvoju Zakladinih razvojnih i istraživačkih programa i projekata, osigurala je diversifikaciju financijskih resursa i rast proračuna te ostvarila povezivanje Zaklade sa srodnim europskim i međunarodnim organizacijama. Tijekom drugog mandata vodila je dva međunarodna projekta: "Approaches to Participatory Governance of Cultural Institutions" (2016. - 2018.) koji je podržao UNESCO-ov International Fund for Cultural Diversity (IFCD); "Audience DEvelopment STrategies for cultural organisations in Europe - ADESTE+" koji Zaklada provodi od 2018. u suradnji s 14 partnera iz 7 zemalja uz potporu programa Kreativna Europa. U cilju daljnjeg razvoja svih aspekata operativnoga i programskog djelovanja Zaklade, dr. sc. Dea Vidović u svojstvu upraviteljice Zaklade može osigurati kontinuitet rada Zaklade u ostvarivanju njene temeljne svrhe pružanja stručne i financijske podrške organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj, njihova daljnjeg osnaživanja kroz druge programe koje provodi Zaklada poput obrazovanja za upravljanje u kulturi, ali i kroz sudjelovanje Zaklade u procesima oblikovanja politika na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Dea Vidović diplomirala je na studiju komparativne književnosti i indologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2012. doktorirala s disertacijom "Razvoj novonastajućih kultura u gradu Zagrebu od 1990. do 2010.". Prije preuzimanja funkcije privremene upraviteljice, a potom i upraviteljice Zaklade radila je kao urednica i novinarka te voditeljica brojnih kulturnih projekata uglavnom u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Također je surađivala sa Studentskim centrom Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstvom kulture RH, Europskom kulturnom zakladom te brojnim drugim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama. Akademski aspekt znanstvenog i stručnog rada dr. sc. Vidović ogleda se kroz brojne članke objavljene u publikacijama i časopisima te prezentirane na međunarodnim konferencijama, kao i predavanja iz područja kulturne politike na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (2012.), Visokoj poslovnoj školi u Zagrebu (od 2017.) te druga gostujuća predavanja. Dr. sc. Vidović je sudjelovala kao pozvana predavačica i govornica na nizu domaćih i međunarodnih konferencija, seminara, okruglih stolova, tribina itd. Bila je članica različitih radnih grupa vezanih za donošenje nacionalnih strateških dokumenata i zakona te pripremu i provedbu javnih natječaja. Trenutno je članica Odbora mreže ENCATC gdje je na poziciji rizničarke. Također je zamjenica predsjednika Odbora EFC Tematske mreže za umjetnost i kulturu te je članica Savjetodavnog odbora projekta OpenHeritage