Objavljen je Javni poziv za nadoknadu putnih troškova radi sudjelovanja na javnim tribinama u travnju 2013. u Rijeci, Osijeku, Splitu i Zagrebu na kojima će se raspravljati o prijedlogu programa podrške za ovu godinu.

empty

Na temelju Odluke Upravnog odbora donesene na sjednici održanoj 1. ožujka 2013. godine Zaklada “Kultura nova” objavljuje

JAVNI POZIV
za nadoknadu putnih troškova radi sudjelovanja na javnim tribinama
Zaklade “Kultura nova” u travnju 2013.

Zaklada “Kultura nova” poziva predstavnike organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj da dostave svoje prijave za nadoknadu putnih troškova radi sudjelovanja na javnim tribinama Zaklade “Kultura nova”.

Nakon provedenog online javnog savjetovanja u siječnju 2013. godine Zaklada je razradila javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti koji će biti objavljeni u ovoj godini. Kao što je najavljeno, u okviru druge faze javne rasprave s predstavnicima zainteresirane i stručne javnosti o prijedlogu sljedećih programa podrške (uvjetima, pravilima, kriterijima itd.) raspravljat će se na javnim tribinama u Rijeci, Osijeku, Splitu i Zagrebu.

Javne tribine održat će se prema sljedećem rasporedu:

  • 22.04.2013, 12h-15h, MKC Split, Savska bb, Split
  • 23.04.2013, 12h-15h, Savez udruga Molekula, Delta 5/I, Rijeka
  • 26.04.2013, 12h-15h, Muzej Slavonije Osijek, Trg Sv. Trojstva 2, Glavna straža, Osijek
  • 29.04.2013, 12h-15h, Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

Na ovaj Javni poziv za nadoknadu putnih troškova može se prijaviti po jedan predstavnik svake organizacije civilnog društva koja djeluje na području suvremene kulture i umjetnosti u RH. U skladu s člankom 13., stavkom 3. Pravilnika o porezu na dohodak, naknade za pokrivanje putnih troškova obračunavat će se za udaljenost od najmanje 30 kilometara. Putni troškovi bit će nadoknađeni u punom iznosu za javni prijevoz najnižih tarifa (autobus, brodski prijevoz, vlak) te za automobil u iznosu cijene jedne karte za javni prijevoz najniže tarife za istu destinaciju, odnosno u punom iznosu ako u istom automobilu putuju još najmanje dva predstavnika druge dvije organizacije, koji su također dužni podnijeti prijavu. Preporuka je da se sudjeluje na javnoj tribini koja se održava u gradu najbližem sjedištu organizacije čiji se predstavnik prijavljuje na ovaj Javni poziv.

Predviđeni iznos za nadoknadu putnih troškova putem ovog Javnog poziva je ograničen te će Zaklada putne troškove za sudjelovanje predstavnika organizacija na javnim tribinama dodjeljivati do popunjenja kvote subvencioniranih putnih troškova. Predstavnik organizacije kojem je odobrena nadoknada putnih troškova dužan je, u roku od 8 dana od dana održavanja javne tribine na kojoj je sudjelovao, na adresu sjedišta Zaklade dostaviti originale putnih karata/računa te ispunjeni i potpisani putni nalog. Putni troškovi će biti refundirani nakon primitka navedene dokumentacije. Ako navedena dokumentacija ne bude poslana u navedenom roku i/ili ako predstavnik organizacije ne bude evidentiran u popisu sudionika javne tribine, Zaklada zadržava pravo ne isplatiti putne troškove.

Prijava se podnosi putem Obrasca za prijavu.

Prijave se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu info@kulturanova.hr.

Rok za podnošenje prijava je srijeda, 17. travnja 2013. godine.

O rezultatima Javnog poziva svi prijavitelji bit će obaviješteni najkasnije do petka, 19. travnja 2013. godine. Zaklada će obavijest o nadoknadi putnih troškova poslati na e-adresu navedenu u prijavnom obrascu.