Zaklada "Kultura nova" objavila je 28. studenoga 2018. Javni natječaj za zapošljavanje savjetnika za istraživanje i razvoj.

Na temelju članaka 33., 34. i 35. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova", Zaklada raspisuje

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE SAVJETNIKA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U ODJELU ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto savjetnika za istraživanje i razvoj u Odjelu za istraživanje i razvoj:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, društvenog, humanističkog, arhitektonskog ili umjetničkog smjera;
 • tri godine iskustva na odgovarajućim poslovima (provedba projekata u području kulture financiranih iz EU programa i drugih međunarodnih mehanizama financiranja, provedba edukacija u području kulture, osmišljavanje i implementacija razvojnih i istraživačkih projekata u području kulture);
 • znanja u području kulturnih politika, kulturne demokracije, sudjelovanja u kulturi i razvoja publike, sudioničkoga upravljanja u kulturi te participativnih pristupa u kulturi;
 • dobro poznavanje djelovanja organizacija civilnog društva u RH na području suvremene kulture i umjetnosti;
 • iskustvo rada na projektima u međunarodnom okruženju;
 • poznavanje odgovarajućih propisa u poljima kulturne politike i civilnog društva u RH i EU;
 • poznavanje EU i međunarodnih mehanizama financiranja u području kulture;  
 • komunikacijske i koordinacijske vještine;
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu te sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku;
 • spremnost na rad u dinamičnom i zahtjevnom okruženju;
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Iznimno, zbog specifičnosti poslova radnog mjesta savjetnika za istraživanje i razvoj, može se na to radno mjesto rasporediti radnik koji ne zadovoljava gore navedene uvjete, ako radnik ima najmanje sedam (7) godina radnog staža na odgovarajućim poslovima relevantnim za ovo radno mjesto.

Prijava mora sadržavati sljedeće:

 • motivacijsko pismo;
 • životopis kojim se potvrđuje relevantno iskustvo i znanje te kontakt podaci (adresa, telefon, mobitel, e-adresa);
 • preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju iz kojih je vidljiv najviši stečeni stupanj obrazovanja;
 • preslika potvrde evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o obveznom mirovinskom osiguranju u svrhu dokazivanja prethodnog radnog iskustva;
 • preslika e-uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja);
 • preslika potpisanog obrasca Informiranog pristanka i suglasnosti za korištenje i obradu osobnih podataka koji se može preuzeti i ispisati za potpisivanje ovdje.

Odabrani kandidati, a koji ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja, mogu biti pozvani na testiranja i/ili razgovor radi provjere posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova ovog radnog mjesta. Za kandidata koji bude pozvan na testiranja i/ili razgovor, a ne odazove se pozivima i ne pristupi testiranjima i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj Javni natječaj.

Javni natječaj za zapošljavanje savjetnika za istraživanje i razvoj u odjelu za istraživanje i razvoj otvoren je 14 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova", što znači da je rok za prijavu 12. prosinca 2018. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo preporučenom poštom na adresu: Zaklada "Kultura nova", Frankopanska 5/2, 10 000 Zagreb, s naznakom: "Prijava kandidata za savjetnika za istraživanje i razvoj u Odjelu za istraživanje i razvoj".

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Opis poslova i izračun plaće radnog mjesta koje se popunjava ovim Javnim natječajem naveden je ovdje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Klasa: 223-02/18-01/02
Ur.broj: 1001-18-02

Zaklada "Kultura nova"