Zaklada "Kultura nova" objavila je 16. siječnja 2019. Javni natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi na radnom mjestu suradnika financijskih poslova.

Na temelju članaka 39., 40., 41., 42. i 43. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova", Zaklada raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U ZAKLADI "KULTURA NOVA" NA RADNOM MJESTU SURADNIKA FINANCIJSKIH POSLOVA

– 1 Polaznik/ca

Uvjeti za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi na radnom mjestu suradnika financijskih poslova:

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema koju je radnik stekao u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13) ekonomskog smjera;
  • kandidat je prijavljen u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • kandidat nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.


Prijava mora sadržavati sljedeće:

  • motivacijsko pismo
  • životopis (adresa, telefon, mobitel, e-adresa)
  • preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju iz kojih je vidljiv najviši stečeni stupanj obrazovanja
  • preslika potvrde evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o obveznom mirovinskom osiguranju u svrhu dokazivanja prethodnog radnog iskustva, odnosno statusa osobe koja nema radnog iskustva
  • preslika potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba
  • preslika potpisanog Informiranog pristanka i suglasnosti za korištenje i obradu osobnih podataka čiji obrazac možete preuzeti i ispisati za potpisivanje ovdje.

Odabrani kandidati, a koji ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja, mogu biti pozvani na razgovor radi provjere interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije kandidata. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj Javni natječaj.

Javni natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi na radnom mjestu suradnika financijskih poslova otvoren je 14 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova", Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i po potrebi na ostalim relevantnim mrežnim portalima.

Prijave se dostavljaju isključivo e-poštom na e-adresu: info@kulturanova.hr, s naznakom: "Prijava kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa".

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Opis poslova za koje se Polaznik stručno osposobljava za rad možete pronaći ovdje.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte u roku od 15 dana od dana kada Hrvatski zavod za zapošljavanje odobri uključenje kandidata u Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Klasa: 223-02/19-01/01
Ur.broj: 1000-19-01

 

Zaklada "Kultura nova"
Zagreb