Zaklada "Kultura nova" objavila je 7. prosinca 2016. Javni natječaj za zapošljavanje voditelja financijskih poslova.

Na temelju članaka 5., 7., 9., 10., 11. i 12. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova", Zaklada raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE VODITELJA FINANCIJSKIH POSLOVA

– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto voditelja financijskih poslova:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, ekonomskog smjera;
- tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (računovodstvo i knjigovodstvo, financijsko upravljanje i poslovanje);
- izvrsno poznavanje financijskoga planiranja i upravljanja;
- komunikacijske i organizacijske vještine, fleksibilnost, samoinicijativnost i ažurnost;
- spremnost na rad u dinamičkom i zahtjevnom okruženju;
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu te
- dobro poznavanje rada na računalu.

Prednost pri zapošljavanju imaju osobe koje izvrsno poznaju računovodstvo neprofitnih organizacija u Republici Hrvatskoj, djelovanje zaklada i organizacija civilnog društva, posebno u području kulture te koje imaju iskustvo rada na voditeljskim pozicijama u području financijskoga poslovanja.

Prijava mora sadržavati sljedeće:

- motivacijsko pismo;
- životopis kojim se potvrđuje relevantno iskustvo i znanje te kontakt podaci (adresa, telefon, mobitel, e-adresa);
- preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju iz kojih je vidljiv najviši stečeni stupanj obrazovanja;
- preslika potvrde evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o obveznom mirovinskom osiguranju u svrhu dokazivanja prethodnog radnog iskustva;
- preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja).

Odabrani kandidati, a koji ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja, mogu biti pozvani na testiranje i/ili razgovor radi provjere posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova ovog radnog mjesta. Za kandidata koji bude pozvan na testiranje i/ili razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj Javni natječaj.

Javni natječaj za zapošljavanje voditelja financijskih poslova Zaklade otvoren je 14 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova", što znači da je rok za prijavu 21. prosinca 2016.

Prijave se dostavljaju isključivo preporučenom poštom na adresu: Zaklada "Kultura nova", Frankopanska 5/2, 10 000 Zagreb, s naznakom: "Prijava kandidata za voditelja financijskih poslova".

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava ovim Javnim natječajem naveden je ovdje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.