Zaklada “Kultura nova” objavila je Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika za planiranje, koordiniranje programa i informiranje.

empty

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” br. 130 od 28. studenog 2012.

Na temelju članka 19. Statuta Zaklade „Kultura nova“ i članaka 5., 12., 18., 19., 20. i 21. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade „Kultura nova“, Zaklada raspisuje

N A T J E Č A J
ZA ZAPOŠLJAVANJE STRUČNOG SURADNIKA ZA PLANIRANJE, KOORDINIRANJE PROGRAMA I INFORMIRANJE

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema sukladno ranijim propisima, društvenog ili humanističkog smjera;
 • tri godine iskustva na odgovarajućim poslovima (razvoj i praćenje programa i projekata na području suvremene kulture i umjetnosti);
 • poznavanje djelovanja organizacija civilnog društva u RH na području suvremene kulture i umjetnosti;
 • poznavanje odgovarajućih propisa u poljima civilnog društva i kulture u RH i EU;
 • komunikacijske i koordinacijske vještine;
 • razumijevanje poslovnog planiranja i upravljanja;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Prijava mora sadržavati sljedeće:

 • motivacijsko pismo;
 • životopis kojim se potvrđuje relevantno iskustvo i znanje te podaci za kontakt (adresa, telefon, mobitel, e-adresa);
 • preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju;
 • preslika radne knjižice;
 • preslika domovnice;
 • potvrda nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od objave natječaja u “Narodnim novinama”.

Prijave se dostavljaju isključivo preporučeno poštom na adresu: Zaklada „Kultura nova“, Savska cesta 41/8, p. p. 11, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava kandidata za stručnog suradnika za planiranje, koordiniranje programa i informiranje“. Motivacijsko pismo i životopis potrebno je do roka za podnošenje prijava uputiti i na e-adresu: natjecaj@kulturanova.hr.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava ovim natječajem naveden je u dokumentu Opis poslova.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.