Zaklada "Kultura nova" objavila je 25. siječnja 2016. godine Javni natječaj za zapošljavanje voditelja općih i ekonomskih poslova Zaklade.

Na temelju članaka 5., 7., 9., 10., 11. i 12. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova", Zaklada raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE VODITELJA OPĆIH I EKONOMSKIH POSLOVA

– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto voditelja općih i ekonomskih poslova:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema sukladno ranijim propisima, ekonomskog ili pravnog smjera;
- tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (računovodstvo i knjigovodstvo, financijsko upravljanje, uredsko poslovanje);
- izvrsno poznavanje računovodstva neprofitnih organizacija u RH;
- komunikacijske i koordinacijske vještine;
- izvrsno poznavanje administrativnih i stručnih poslova u vezi s normativnim i upravno-pravnim poslovima;
- dobro razumijevanje poslovnog planiranja i upravljanja;
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu te
- dobro poznavanje rada na računalu.

Prijava mora sadržavati sljedeće:
- motivacijsko pismo;
- životopis kojim se potvrđuje relevantno iskustvo i znanje te kontakt podaci (adresa, telefon, mobitel, e-adresa);
- preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju iz kojih je vidljiv najviši stečeni stupanj obrazovanja;
- preslika potvrde evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o obveznom mirovinskom osiguranju u svrhu dokazivanja prethodnog radnog iskustva;
- preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja).

Odabrani kandidati, a koji ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja, mogu biti pozvani na testiranje i/ili razgovor radi provjere posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova ovog radnog mjesta. Za kandidata koji bude pozvan na testiranje i/ili razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj Javni natječaj.

Javni natječaj za zapošljavanje voditelja općih i ekonomskih poslova Zaklade otvoren je 14 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova", što znači da je rok za prijavu 8. veljače 2016. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo preporučenom poštom na adresu: Zaklada „Kultura nova“, Frankopanska 5/2, 10 000 Zagreb, s naznakom: "Prijava kandidata za voditelja općih i ekonomskih poslova Zaklade".

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava ovim Javnim natječajem naveden je ovdje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.