Zaklada "Kultura nova" organizirala je u Čakovcu razgovor o sudioničkom upravljanju s lokalnom samoupravom, kao i predstavnicima organizacija civilnog društva.

U petak, 30. rujna 2016. održan je susret između predstavnika Zaklade "Kultura nova" i Pieta Forgera, ravnatelja Ureda za kulturu grada Leuvena s predstavnicima Grada Čakovca i Platforme za Društveni centar Čakovec. Time je Zaklada započela s provedbom aktivnosti "Razmjene znanja i jačanja kapaciteta" u okviru projekta "Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi" koji se provodi od 2016. do 2018. godine uz podršku UNESCO-vog Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost.

Na sastanku su u ime Grada Čakovca sudjelovali zamjenik gradonačelnika Romano Bogdan, pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove David Vugrinec i predsjednik Kulturnog vijeća Čakovca Davor Dokleja, ravnateljica knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec Ljiljana Križan, ravnatelj Centra za kulturu Čakovec Ladislav Varga te ravnateljica Razvojne agencije "ČAKRA" Damira Vresk. Okupljene je uvodnom riječju pozdravio gradonačelnik Stjepan Kovač, nakon čega je pročelnik Vugrinec predstavio povijest grada Čakovca te opseg društvenih djelatnosti i kulturne aktivnosti grada. Upraviteljica Zaklade je ukratko predstavila projekt o sudioničkom upravljanju u kulturi te istaknula važnost različitih aspekata upravljanja gradskim prostorima i mehanizama sudioničkog upravljanja kojima se osiguravaju uvjeti za kvalitetno sudjelovanje u donošenju odluka, planiranju i implementaciji inovativnih modela upravljanja u kulturi čime se značajno doprinosi održivosti kulturnog sustava i razvoju lokalnih zajednica, a samim time i održivom razvoju gradova. Piet Forger je predstavio rad Ureda za kulturu grada Leuvena, smjernice belgijskih kulturnih politika s fokusom na belgijske modele kulturnih centara, primjere centara u manjim sredinama i njihove potencijale za doprinos održivom razvoju lokalnih zajednica te je predložio preporuke za unapređenje lokalnih prilika za održivi razvoj kulture i grada, istaknuvši važnost civilno-javnog partnerstva u upravljanju kulturnim resursima. U okviru posjeta Čakovcu, Piet Forger također se susreo i s predstavnicima Platforme za Društveni centar Čakovec s kojima je razgovarao o inicijativi za osnivanje društvenog centra i izazovima s kojima se organizacije okupljene u Platformi susreću.

"Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi" jedan je od šest projekata u svijetu koje od 2016. do 2018. godine podržava UNESCO-v Međunarodni fond za kulturnu raznolikost, a kao pridruženi partner uključena je i Udruga gradova u RH. U fokusu su novi modeli upravljanja u Hrvatskoj koji se razvijaju oko javnih prostora utemeljenih na principima sudioničkog upravljanja i nekog oblika civilno-javnog partnerstva, a projekt obuhvaća nastajuće modele društveno-kulturnih centara u 7 gradova u Hrvatskoj (Čakovcu, Dubrovniku, Karlovcu, Puli, Rijeci, Splitu i Zagrebu). Istražuju se različiti oblici i modaliteti civilno-javnog partnerstva, tj. uloge dionika uključenih u planiranje, donošenje odluka, implementaciju, monitoring i evaluaciju politika te programiranje novih modela upravljanja u kulturi. Sudjelovanje u donošenju odluka i upravljanju promatra se kao alat za postizanje održivosti, a novi modeli organiziranja kao perspektiva za održivi razvoj kulturnih politika i praksi upravljanja kulturnim resursima, koji doprinose i razvoju održivih gradova. Projekt obuhvaća četiri grupe aktivnosti: istraživanje praksi sudioničkog upravljanja u Hrvatskoj i Europi, razvoj kapaciteta različitih dionika uključenih u nastajuće društveno-kulturne centre u 7 hrvatskih gradova te produkciju publikacije i međunarodne konferencije o sudioničkom upravljanju.

Piet Forger je osnivač i koordinator flamanske mreže organizacija u kulturi "Vitamine C" koja djeluje na području oblikovanja kulturnih politika u Flandriji. Koordinator je mreže Vlabra’ccent, krovne organizacije koja okuplja više od 50 kulturnih centara u flamanskoj provinciji Brabant. Piet Forger također je član nacionalnog savjetodavnoga tijela Ministarstva kulture u Flandriji koje se bavi pitanjima kulturnih centara, knjižnica, organizacija u kulturi, obrazovanja u kulturi, lokalnih kulturnih politika i interkulturalnim dijalogom. Više od 15 godina bio je član odbora kazališne kompanije fABULEUS, kulturnog centra "30CC" u Leuvenu te platforme za kulturu i obrazovanje Magda u Leuvenu. Od 2001. do 2006. bio je zamjenik ravnatelja organizacije CultuurNet Vlaanderen koja se bavi širenjem i intenziviranjem sudjelovanja javnosti u kulturnom životu Flandrije. Od 2007. do 2013. bio je angažiran kao ekspert Europske komisije za programe Kultura 2007. – 2013. i Mladi u akciji 2007. – 2013. Od 2014. godine Forger je ravnatelj Ureda za kulturu grada Leuvena.