U Zagrebu je 20. srpnja 2016. održana konstituirajuća sjednica Upravnog odbora čime je s radom započeo novi saziv Upravnog odbora.

Na temelju Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" koji je Vlada Republike Hrvatske donijela 8. lipnja 2016., a kojeg je Zaklada "Kultura nova" zaprimila 6. srpnja 2016., te na temelju članka 3., stavka 3. Poslovnika o radu Upravnog odbora od 6. ožujka 2012., predsjednica prijašnjeg Upravnog odbora Emina Višnić sazvala je konstituirajuću sjednicu Upravnog odbora. Na konstituirajućoj sjednici Upravni odbor je izabrao Kseniju Zec za predsjednicu Upravnog odbora, a Križanu Brkić za zamjenicu predsjednice.

Upravni odbor je na konstituirajućoj sjednici usvojio Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na Program podrške 2016 s rokom prijave 16.3.2016. koji je donijelo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava te je radi dinamike provedbe cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava donio odluku objaviti rezultate 25. kolovoza 2016. S obzirom na to da Zaklada kasni s objavom rezultata provedenih javnih poziva, svim odobrenim projektima će biti priznate aktivnosti i troškovi koji su provedeni u razdoblju od 1. srpnja 2016. do potpisivanja ugovora, odnosno svim odobrenim projektima koji zbog kašnjenja objave rezultata nisu započeli s provedbom svojih aktivnosti bit će omogućeno da pristupe izmjeni plana aktivnosti i promjeni datuma planiranoga početka i završetka provedbe projekta.

Elektroničkim glasovanjem je Upravni odbor 28. srpnja 2016. donio odluku da će 26. kolovoza 2016. na mrežnim stranicama Zaklade biti objavljeni javni pozivi za sljedeća četiri programska područja u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016.: Razvojna podrška za organizacije, Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa, Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj te Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi. Javni pozivi će biti otvoreni za organizacije civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti (udruge i umjetničke organizacije) za provedbu aktivnosti u 2017. godini te će biti provedeni u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" od 28. travnja 2015. i Vodiča za prijavu na Program podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016. U skladu s kalendarom definiranim u Vodiču za prijavu rezultati javnih poziva bit će objavljeni do 2. prosinca 2016., a cjelokupni postupak dodjele bespovratnih sredstava završit će do 30. prosinca 2016.

Na temelju članka 11., stavka 4. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni odbor je također elektroničkim glasovanjem donio odluku o objavi Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava koji će biti otvoren za prijavu od 10. kolovoza do 12. rujna 2016. godine.