Zaklada "Kultura nova" objavila je Poziv na predlaganje radova za međunarodnu konferenciju "Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. URADIMO ZAJEDNO."

empty

Međunarodnu konferenciju "Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. Uradimo zajedno" Zaklada "Kultura nova" organizira u partnerstvu s Rijekom 2020 i u suradnji s Europskom kulturnom zakladom. Konferencija je jedna od aktivnosti u okviru projekta "Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi" koji podržava UNESCO-v Međunarodni fond za kulturnu raznolikost, a konferencija se također realizira i uz podršku regionalnog međuvladinog foruma Central European Initiative. Međunarodna i interdisciplinarna konferencija održat će se od 22. do 24. studenoga 2017. u Rijeci.

Konferencijom će se obuhvatiti velik raspon tema povezanih s izazovima, ograničenjima, paradoksima i perspektivama s kojima se istraživanja, prakse i politike u području sudioničkog upravljanja u kulturi suočavaju. Cilj je konferencije istražiti područje sudioničkog upravljanja u kulturi kroz različite aspekte i pristupe, uključujući sljedeće teme: 1) implikacije sudjelovanja u promicanju demokratskih vrijednosti u području (kulturnih) politika; 2) kompleksnosti odnosa moći i prijenos upravljanja na više dionika; 3) razlike između privatnih, javnih i zajedničkih interesa svih relevantnih dionika; 4) etičnost u procesima sudjelovanja; 5) institucionalne promjene i inovacije kao i promjene i inovacije politika. Konferencijom se želi prikupiti širok raspon konceptualnih i praktičnih studija slučajeva, kao i radova koji istražuju različite praktične, teorijske i političke aspekte sudioničkog upravljanja u nacionalnim i lokalnim kontekstima u različitim društveno-političkim geografijama.

Pozivaju se svi zainteresirani studenti, istraživači, teoretičari, kulturni djelatnici, umjetnici, predstavnici kulturnih i umjetničkih organizacija, aktivisti, stvaraoci i donosioci politika iz cijelog svijeta i različitih disciplina: antropologije, arhitekture, umjetnosti, menadžmenta u umjetnosti i kulturi, studija kulturnih politika, kulturalnih studija, studija razvoja, ekonomije, prava, filozofije, političkih znanosti, urbanizma i prostornog planiranja, sociologije i dr. da dostave prijedloge radova, prezentacija ili panela za konferenciju. Razmatrat će se prijedlozi iz područja svih relevantnih disciplina koji mogu dati originalan doprinos u okviru teme sudioničkog upravljanja u kulturi.

Više detalja o Pozivu na predlaganje radova i konferenciji možete saznati na mrežnim stranicama konferencije. Prijavitelji mogu dostaviti prijedloge za individualne i grupne prezentacije radova te panele na sljedećim poveznicama:

Svi prijedlozi se dostavljaju isključivo na engleskom jeziku.

Prijedlozi radova dostavljeni putem elektroničke pošte i/ili nakon roka za predaju neće se razmatrati.

Rok za dostavu prijedloga je 15. srpnja 2017.

Obavijest o prihvaćanju prijedloga prijavitelji će dobiti do 15. rujna 2017.

Pristigle prijedloge evaluirat će Znanstveni odbor u sastavu: prof. dr. sc. Milena Dragičević Šešić (predsjednica Znanstvenog odbora), mag. Jordi Baltà Portolés, dr. sc. Nancy Duxbury, dr. sc. Christian Iaione, dr. sc. Leila Jancovich i mag. Ana Žuvela.

Sva eventualna pitanja možete postaviti na e-adresu: participatory-governance-in-culture@kulturanova.hr