Imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive u okviru Programa podrške 2014 dostupna su javnosti.

Upravni odbor je, na temelju članka 11., stavka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade „Kultura nova“, na 21. sjednici Upravnog odbora održanoj 23. svibnja 2014., jednoglasno osnovao jedno, trinaesteročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava pristiglih na sve javne pozive raspisane u okviru Programa podrške 2014.

U skladu s člankom 11., stavkom 8. navedenoga Pravilnika imena članova Povjerenstva mogu biti dostupna javnosti tek nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva za svaki javni poziv, što obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja. Kao što je i najavljeno u Vodiču za prijavu na Program podrške 2014 imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive u okviru Programa podrške 2014 objavljena su 30. prosinca 2014.

Imena članova Povjerenstva dostupna su ovdje.