Imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na prvi javni poziv Programa podrške 2015 dostupna su javnosti.

Upravni odbor je, na temelju članka 11., stavka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade „Kultura nova“, na 24. sjednici Upravnog odbora održanoj 19. prosinca 2014., jednoglasno osnovao šesteročlano Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava pristiglih na prvi javni poziv raspisan u okviru Programa podrške 2015.

U skladu s člankom 11., stavkom 8. navedenoga Pravilnika imena članova Povjerenstva mogu biti dostupna javnosti tek nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva za svaki javni poziv, što obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja. Kao što je i najavljeno u Vodiču za prijavu na prvi javni poziv Programa podrške 2015 imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na prvi javni poziv Programa podrške 2015 objavljena su 30. lipnja 2015.

Imena članova Povjerenstva dostupna su ovdje.