Imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na Program podrške 2016 s rokom prijave 16.03.2016. dostupna su javnosti.

Upravni odbor je, na temelju članka 11., stavka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova", na svojoj 31. sjednici održanoj 18. prosinca 2015., jednoglasno osnovao šesteročlano Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2, kategorijama b i c raspisan u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 16.03.2016.

U skladu s člankom 11., stavkom 9. navedenoga Pravilnika imena članova Povjerenstva mogu biti dostupna javnosti tek nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva za svaki javni poziv, što obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja. Upravni odbor je na konstituirajućoj sjednici usvojio Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na Program podrške 2016 s rokom prijave 16.3.2016. koji je donijelo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava te je radi dinamike provedbe cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava donio odluku objaviti rezultate 25. kolovoza 2016. Također je definirao novi kalendar provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava prema kojem su imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 16.03.2016. objavljena 23. rujna 2016.

Imena članova Povjerenstva dostupna su ovdje.