Imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na Program podrške 2017 s rokom prijave 15.03.2017. dostupna su javnosti.

Upravni odbor je, na temelju članka 11., stavka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova", na sjednici održanoj 20. prosinca 2016., jednoglasno osnovao šesteročlano Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2, kategorijama b i c raspisan u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 15.03.2017.

U skladu s člankom 11., stavkom 9. navedenoga Pravilnika imena članova Povjerenstva mogu biti dostupna javnosti tek nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva za svaki javni poziv, što obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja.

Imena članova Povjerenstva dostupna su ovdje.