Imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. dostupna su javnosti.

Upravni odbor je, na temelju članka 7., stavka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova", na sjednici održanoj 16. svibnja 2017., jednoglasno osnovao jedno, petnaesteročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava pristiglih na sve javne pozive raspisane u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. S obzirom na to da je nakon roka za podnošenje prijava na javni poziv na predlaganje programa i projekata utvrđeno da se troje imenovanih članova Povjerenstva nalaze u tijelima organizacija koje su uputile prijavu na javni poziv za koji je osnovano Povjerenstvo Upravni je odbor, u skladu s člankom 7., stavkom 9. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade, revidirao donesenu odluku o osnivanju Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. i imenovanju članova.

U skladu s člankom 7., stavkom 10. navedenoga Pravilnika imena članova Povjerenstva mogu biti dostupna javnosti tek nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva za svaki javni poziv, što obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja. Kao što je i najavljeno u Vodiču za prijavu na Program podrške 2017 imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. objavljena su 29. prosinca 2017.