Imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. dostupna su javnosti.

Upravni odbor je, na temelju članka 7., stavka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova", na sjednici Upravnog odbora održanoj 22. svibnja 2018., jednoglasno osnovao jedno, petnaesteročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava pristiglih na sve javne pozive raspisane u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018.

U skladu s člankom 7., stavkom 10. navedenoga Pravilnika imena članova Povjerenstva mogu biti dostupna javnosti tek nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva za svaki javni poziv,što obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja. Kao što je i najavljeno u Vodiču za prijavu na Program podrške 2018 imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. objavljena su 31. prosinca 2018.

Imena članova Povjerenstva dostupna su ovdje.