Zaklada "Kultura nova" objavila je 26. svibnja 2015. rezultate prvog javnog poziva raspisanog u okviru Programa podrške 2015.

Prvi javni poziv Programa podrške 2015 bio je raspisan za osmišljavanje i pripremu novih projekata/programa, odnosno pripremu međunarodnih suradničkih projekata te putovanje u inozemstvo radi selekcije programa. Upravni odbor je prihvatio Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na prvi javni poziv Programa podrške 2015, koji je donijelo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava te tako odobrio podršku u iznosu od 146.351,18 kn za 10 projekata koji će biti realizirani u razdoblju od 1.7.2015. do 31.12.2015. godine.

Na prvi javni poziv objavljen u okviru Programa podrške 2015 pristigla je sveukupno 41 prijava. Ukupno je 39 prijava zadovoljilo formalne uvjete te su upućene na procjenjivanje na temelju kriterija za dodjelu sredstava imenovanom nezavisnom stručnom tijelu - Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava, čija će imena članova, kao što je i navedeno u Vodiču za prijavu, biti objavljena 30. lipnja 2015. godine, nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava. Sveukupno je odobrena podrška za 10 projekata, što čini 26% od ukupnog broja prijava koje je procjenjivalo Povjerenstvo, odnosno 24% od ukupnog broja prijava koje su pristigle na prvi javni poziv u okviru Programa podrške 2015. 

Broj podrški i iznosi su raspoređeni na sljedeći način:

  • priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn – 101.444,42 kn za 7 projekata koje provodi 7 organizacija
  • putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn – 44.906,76 kn za 3 projekta koje provode 3 organizacije

Popisi svih odobrenih i odbijenih prijava zajedno s iznosima prvog javnog poziva Programa podrške 2015 objavljeni su ovdje.