U nastavku u cijelosti prenosimo Očitovanje Upravnog odbora, od 17. prosinca 2012., na Otvoreno pismo o Zakladi “Kultura nova” koje je uputio gospodin David Lušičić.

Poštovani gospodine Lušičić,

zahvaljujemo na otvorenom pismu kojeg ste nam uputili 10. prosinca 2012. te na iskazanom povjerenju u Vašem zaključku “da izabrane organizacije, koje će biti financirane kroz ovu Zakladu, imaju visoko kvalitetne programe i da vjerojatno zaslužuju dodjelu poticajnih sredstava”. Također, slažemo se s Vama da bi broj dobitnika sredstava morao biti veći, no za to je presudno da Zaklada raspolaže s više sredstava nego što je bilo u 2012. Već u idućoj godini predviđeno je da će Zaklada raspolagati značajno većim sredstvima, pa će tako biti moguće dodijeliti podrške većem broju organizacija.

Neke interpretacije i zaključci navedeni u Vašem pismu su neutemeljeni, što obrazlažemo u nastavku.

Uputili ste prigovor koji se odnosi na imena članova Povjerenstva koja se smatraju poslovnom tajnom te izražavate sumnju u postojanje pristranosti radi sukoba interesa, što smatramo neutemeljenim. Sukladno Zakonu o Zakladi “Kultura nova” (NN, 90/11), Statutu Zaklade te Pravilniku o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava, precizno su definirana pravila i procedure za sprečavanje mogućeg sukoba interesa. Tako je svaki član Povjerenstva obvezan prijaviti sukob interesa koji mu je poznat te su sukladno navedenom članovi koji iskažu sukob interesa vezano uz određenu organizaciju, izuzeti iz procjene njezine prijave. Zaklada je dakle, temeljem navedenih odredbi, osigurala i provela mjere za zaštitu od mogućeg sukoba interesa. Nadalje, istim je Pravilnikom propisano da svaku prijavu procjenjuju najmanje tri člana Povjerenstva. Štoviše, u cilju osiguravanja što veće objektivnosti, u okviru Pilot programa podrške svaku prijavu procjenjivalo je više, odnosno pet članova Povjerenstva. Osim toga, u cilju sprečavanja utjecaja na rad Povjerenstava, a sukladno Pravilniku o tajnosti podataka, imena članova Povjerenstva smatraju se poslovnom tajnom do trenutka prestanka okolnosti zbog kojih su kao takvi utvrđeni, kada te informacije postaju dostupne javnosti. Sukladno tome, imena članova Povjerenstva će uskoro biti dostupna javnosti.

Navodite da je članica Upravnog odbora Saveza ujedno i članica Upravnog odbora Zaklade “Kultura nova”, što je netočna informacija. Naime, niti jedan član Upravnog odbora Zaklade nije član Upravnog odbora Saveza te Vas upućujemo da tu informaciju provjerite s predstavnicima Saveza. Također podsjećamo kako niti jedan član Upravnog odbora Zaklade ni na koji način ne može biti uključen u proces procjene kvalitete prijava te tako ne može imati utjecaj na rezultate procjene bilo koje pojedine prijave. Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu i u drugim dokumentima taj zadatak obavljaju članovi zasebnog Povjerenstva.

Uputili ste i prigovor da su odobrene dvije prijave za dvije različite organizacije koje vodi ista osoba. Taj prigovor je također neutemeljen, budući da je u Vodiču za prijavu određeno, kako i sami navodite, da jedna organizacija, a ne osoba, ima pravo uputiti samo jednu prijavu unutar programskog područja 1. Dakle, time što jedna osoba djeluje u više organizacija nisu ni na koji način prekršeni specifični kriteriji prihvatljivosti propisani za to programsko područje. Podsjećamo da u hrvatskom pravnom okviru nema odredaba koje bi ograničavale pojedincima članstvo u više organizacija s obzirom da bi bilo kakvo ograničavanje slobode djelovanja pojedinca u jednoj ili više organizacija bilo protuustavno, sukladno članku 43. Ustava Republike Hrvatske (NN, 85/2010).

Vezano za Vaš prigovor na temu “dodjeljivanje maksimalnog iznosa odabranim organizacijama” želimo naglasiti da se pri donošenju prijedloga iznosa koje je dalo Povjerenstvo, a Upravni odbor prihvatio, slijedio princip da se svim odobrenim prijavama dodijeli puni zatraženi iznos, budući da se radi o iznosima koji su u skladu s iskazanim potrebama organizacija i specifičnim ciljevima pojedinih programskih područja. Međutim, uvažavamo Vaše argumente vezano za moguće određivanje manjeg najvišeg iznosa podrške i uzet ćemo ih u obzir pri definiranju sljedećih programa podrške Zaklade.

S obzirom na navedeno, ne možemo se složiti s Vašim zaključkom o netransparentnosti rada Zaklade te o velikoj vjerojatnosti pristranosti u dodjeljivanju sredstava. Nadamo se da gore iznesena obrazloženja jasno ukazuju na neutemeljenost takve tvrdnje.

Podsjećamo da je Zaklada već prilikom javnih predstavljanja Pilot programa podrške najavila da će organizirati javnu raspravu kako bi prikupila povratne informacije i komentare, a u cilju unapređenja i daljnjeg razvoja programa podrške Zaklade. Javnu raspravu provest ćemo u formatu koji će omogućiti sudjelovanje što većeg broja organizacija, u primjerenom vremenu, a o čemu ćemo izravno obavijestiti sve organizacije koje su uputile prijave na dosadašnje javne pozive, kao i širu javnost. U međuvremenu, otvoreni smo za sve konstruktivne i konkretne prijedloge za buduće programe podrške Zaklade, a u skladu sa svrhom djelovanja Zaklade, određenom Zakonom o Zakladi “Kultura nova” i Statutom Zaklade.

Na kraju još jednom želimo izraziti žaljenje da za Vaše prijave, kao i za mnoge druge kvalitetne prijave, nije odobrena financijska podrška zbog vrlo ograničenih sredstava kojima je Zaklada raspolagala u ovoj godini. Nadamo se da ćete se odazvati javnoj raspravi o provedenom Pilot programu podrške te da ćete uputiti prijave na sljedeće javne pozive Zaklade “Kultura nova”.

S poštovanjem,

Emina Višnić
predsjednica Upravnog odbora