Zaklada je u HNK Ivan pl. Zajc Rijeka započela implementaciju serije radionica posvećenih razvoju publike.

Zaklada "Kultura nova" je sa zaposlenicima HNK Ivan pl. Zajc Rijeka 9. svibnja 2019. u sklopu projekta ADESTE+ održala prvu radionicu u seriji "Kako smjestiti publiku u središte organizacijskog djelovanja". Prva, u nizu od pet radionica, pod nazivom "Emaptija" bavila se profiliranjem različitih aktera u društvu i razvojem individualnih kapaciteta sudionika za razumijevanje njihova ponašanja. Na radionici je sudjelovalo deset zaposlenika HNK Ivan pl. Zajc, dok su ispred Zaklade "Kultura nova" radionicu vodili Antonija Letinić, savjetinica za istraživanje i razvoj te vanjski suradnik Darko Lukić, a uvodni govor održala je Dea Vidović, upraviteljica Zaklade. 

Serija radionica namijenjenih smještanju publike u središte organizacija u kulturi dio je projekta ADESTE+ koji ima za cilj propitati i testirati strategije koje bi trebale doprinijeti toj promjeni. Stoga je serija koncipirana na način da inicira proces koji će potaknuti otvorenost za uključivanje i zajedničko promišljanje potreba institucije na jednoj strani te potreba zajednice na drugoj kroz uključivanje što šireg kruga aktera u sam proces. Krajnji ishod serije jest izrada plana aktivnosti oblikovanih na način da voditelji i djelatnici kulturnih institucija aktivno uključuju publiku i njezine potrebe pri koncipiranju sadržaja i oblikovanju formata aktivnosti. Program radionica odvija se prema metodologiji koju su razvili svi "Partneri znanja" uz vodstvo The Audience Agency iz Velike Britanije. Tijekom radionica se koriste interaktivne metode koje svima omogućavaju jednako uključivanje u procese stvaranja. 

Projekt ADESTE+, podržan kroz program Kreativna Europa, u kojem sudjeluje 15 partnera iz 7 zemalja, usmjeren je na organizacijsku transformaciju u smjeru aktivnijeg promišljanja i uspostavljanja odnosa s publikom. Partneri u projektu u svakoj zemlji rade u parovima: s jedne strane su tu "Partneri znanja" koji stvaraju metodologiju za organizacijsku transformaciju prema smještanju publike u središte organizacijskog djelovanja, dok "Umjetnički partneri" testiraju predloženu metodologiju koju potom u suradnji sa svojim "Partnerom znanja" unapređuju kako bi bila primjenjiva u različitim geopolitičkim kontekstima, profilima i veličinama organizacija. 

Sljedeće dvije radionice iz ove serije na rasporedu su u prvoj polovini lipnja 2019. 

Više o projektu ADESTE+ možete pronaći na mrežnim stranicama projekta.