Upraviteljica Zaklade nakon isteka mandata 30. travnja 2016. i dalje ima ovlasti za zastupanje Zaklade "Kultura nova".

Članovima Upravnog odbora Zaklade, koji su imenovani 5. siječnja 2012. na razdoblje od 4 godine, istekao je mandat, a novi Upravni odbor nije imenovan na temelju dva provedena javna poziva za prijavu kandidata za članove Upravnog odbora. Treći javni poziv za Upravni odbor bio je otvoren za prijavu kandidata od 15. do 30. travnja 2016. Kako upravitelja Zaklade imenuje Upravni odbor,  postupak imenovanja novog upravitelja Zaklade na temelju provedenoga javnog natječaja nije bilo moguće završiti, a upraviteljici Zaklade je 30. travnja 2016. istekao četverogodišnji mandat.

S obzirom na to da Zakon o zakladama i fundacijama ne propisuje odredbe o isteku mandata zakladnih tijela, odnosno da iz odredbi općeg zakona ne proizlazi da istekom mandata prestaje i ovlast za zastupanje osobi koja je u tom svojstvu i upisana u zakladnoj knjizi, Ministarstvo uprave je ocijenilo da u slučaju Zaklade "Kultura nova" istek mandata postavljenih tijela upravljanja Zakladom nije od utjecaja na daljnje obavljanje njihovih dužnosti, odnosno da Zaklada ima osobu ovlaštenu za zastupanje. Ministarstvo kulture je obavijestilo Zakladu da je suglasno s navedenim očitovanjem Ministarstva uprave.