Zaklada "Kultura nova" otvorila je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu strateškoga plana za sljedeće razdoblje.

U skladu s dosadašnjom praksom otvorenosti te u cilju dobivanja mišljenja zainteresirane javnosti o Strateškom planu Zaklade "Kultura nova" 2018. – 2021., Zaklada u razdoblju od 22. listopada do 23. studenoga 2018. godine provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2018. – 2021.

Razvijajući, propitujući i promišljajući djelovanje Zaklade u kontinuiranom dijalogu sa zainteresiranom javnošću rad na Strateškom planu 2018. – 2021. Zaklada je započela u 2017. godini. Participativni proces izrade novog strateškog dokumenta uključio je fokus grupe s dosadašnjim korisnicima Zaklade i prijaviteljima na javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava (organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti), polu-strukturirane intervjue s dionicima relevantnim za područje djelovanja Zaklade te online anketu putem koje su svi zainteresirani mogli dati svoje mišljenje o dosadašnjem radu Zaklade te predložiti moguće smjernice za sljedeće četverogodišnje razdoblje.

Na temelju svih analiza, komentara, preporuka i mišljenja prikupljenih u tom procesu definirani su osnovni strateški elementi koji pored misije propisane Zakonom o Zakladi "Kultura nova" uključuju viziju, strateške i posebne ciljeve, glavne programe i aktivnosti koje Zaklada planira ostvariti do kraja 2021. godine. U skladu s donesenim zaključcima izrađen je Nacrt Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2018. – 2021.

Zaklada ovim putem poziva predstavnike zainteresirane i stručne javnosti da do 23. studenoga 2018. godine dostave svoje komentare i primjedbe na cjelokupni tekst Nacrta Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2018. – 2021. te konkretne primjedbe i prijedloge na pojedine strateške ciljeve, posebne ciljeve, glavne programe i aktivnosti predložene u Nacrtu uz jasna obrazloženja. Nakon što se registrirate ili prijavite putem postojećeg korisničkog imena, dokumentu možete pristupiti ovdje.

Nakon provedenoga javnog savjetovanja Upravni odbor razmotrit će sve prikupljene komentare, očitovati se na njih te pristupiti doradi cjelokupnog Strateškog plana kako bi ga usvojio i objavio.