Zaklada “Kultura nova” otvorila je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o osnovnim elementima Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2014.-2017.

Provodeći pozitivnu praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja dokumenata, a u cilju dobivanja mišljenja zainteresirane javnosti o Strateškom planu Zaklade "Kultura nova" 2014.-2017., uočavanja njegovih eventualnih nedostataka i njihova uklanjanja te prikupljanja konstruktivnih prijedloga, Zaklada u razdoblju od 20. ožujka do 20. travnja 2014. godine organizira javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o dokumentu Nacrt prijedloga osnovnih elemenata Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2014. - 2017.

Nacrt prijedloga osnovnih elemenata Strateškog plana sadrži prikaz strateških i posebnih ciljeva te glavnih programa i aktivnosti putem kojih će Zaklada kontinuirano ostvarivati svoju svrhu pružanja stručne i financijske podrške organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti te doprinijeti postizanju postavljene vizije, odnosno izgradnji snažnog, stabilnog i raznolikog civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti koje kreira nove umjetničke prakse i prakse kritičkoga javnog djelovanja te potiče pozitivne društvene promjene u Republici Hrvatskoj. Osnovni elementi su izrađeni na temelju provedene analize organizacijske strukture i organizacijskih tokova, funkcionalne strateške analize, mapiranja područja djelovanja i institucionalnog pozicioniranja te pregleda postignuća i rezultata u prethodnom razdoblju djelovanja Zaklade. Nalazi ovih analiza, kao i odabir razvojnih načela, stvorili su pretpostavke za postavljanje razvojne vizije te strateških ciljeva i zadataka koje Zaklada planira ostvariti do kraja 2017. godine. Definiranje osnovnih elemenata temelji se i na razumijevanju razvojnog procesa Zaklade i očekivanih promjena u okruženju te su u obzir uzete razvojne mogućnosti, ali i razvojna ograničenja, koja se očitavaju u relevantnim trendovima u političkom, gospodarskom, društvenom i kulturnom okruženju. Strateški plan prepoznaje ključne elemente uspjeha te uključuje relevantne dionike i ciljane skupine prema kojima će Zaklada usmjeriti svoje djelovanje kako bi ostvarila zadane ciljeve.

Zaklada ovim putem poziva predstavnike zainteresirane i stručne javnosti da do 20. travnja 2014. godine dostave svoje eventualne načelne primjedbe na cjelokupni tekst Nacrta prijedloga osnovnih elemenata Strateškog plana te konkretne primjedbe i prijedloge na pojedine strateške ciljeve, posebne ciljeve, glavne programe i aktivnosti predložene u Nacrtu uz jasna obrazloženja isključivo putem ovog Obrasca na e-adresu: savjetovanje@kulturanova.hr.

Neće se razmatrati primjedbe i komentari koji ne budu dostavljeni na propisanom Obrascu.

Svi prilozi javnom savjetovanju, dostavljeni putem Obrasca, bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.

Nakon provedenoga javnog savjetovanja Upravni odbor, upraviteljica Zaklade i Stručna služba Zaklade razmotrit će sve prikupljene ideje i mišljenja pristigle putem javnog savjetovanja, potom će pristupiti doradi cjelokupnog Strateškog plana te ga usvojiti i objaviti.