Upravni odbor je na sjednici održanoj 16. svibnja donio Odluku o poništavanju javnih natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova".

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNIH NATJEČAJA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U ZAKLADI "KULTURA NOVA"

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 16. svibnja 2017. jednoglasno je usvojena Odluka o poništavanju javnih natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" na radnim mjestima suradnika programa podrške te suradnika za istraživanje i razvoj.

Nakon što je Zaklada "Kultura nova" 15. veljače 2017. raspisala javne natječaje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" na radnim mjestima suradnika programa podrške i suradnika za istraživanje i razvoj i provela javne natječaje te predala cjelovitu dokumentaciju za dvije kandidatkinje nadležnoj instituciji - Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, zahtjevi za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa negativno su ocijenjeni radi tumačenja nadležne institucije da nije zadovoljen jedan od uvjeta navedenih u javnim natječajima, a koji se odnosi na razinu obrazovanja koji je, u skladu s odredbama Poslovnika o radu i ustrojstvu Stručne službe Zaklade "Kultura nova", podrazumijevao završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno višu stručnu spremu kao minimalni uvjet za prijavu na raspisane javne natječaje. Unatoč tome što je Upravni odbor Zaklade u skladu s člankom 43. tog Poslovnika jedino tijelo koje daje tumačenje njegovih odredbi, Hrvatski zavod za zapošljavanje je dao negativnu ocjenu jer dvije kandidatkinje, za koje su predani zahtjevi za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, kao najvišu razinu obrazovanja imaju završen diplomski sveučilišni studij koji podrazumijeva i završen preddiplomski sveučilišni studij.

Radi ostvarivanja mjere aktivne politike zapošljavanja Zaklada će ponovno nadležnoj instituciji predati obrasce Prijave potrebe za radnikom i Programe stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" za radna mjesta suradnika programa podrške i suradnika za istraživanje i razvoj za dvije odabrane kandidatkinje na temelju prethodno provedenih javnih natječaja, a u skladu s uputama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U dokumentima će, u skladu s izmjenama Poslovnika o radu i ustrojstvu Stručne službe Zaklade "Kultura nova", izrijekom biti navedeno da je uvjet koji se odnosi na razinu obrazovanja završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima i/ili završen diplomski sveučilišni studij, odnosno visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima.

U skladu s člankom 12., stavkom 5. Statuta, ova Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade u roku od 8 dana.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 124-05/17-01/60
Urbroj: 1002-17-01

U Zagrebu 16. svibnja 2017.

 

Ksenija Zec
predsjednica Upravnog odbora