U Narodnim novinama 33/2016 objavljena je odluka kojom se poništava Javni poziv za članove Upravnog odbora objavljen u Narodnim novinama 11/2016.

Na temelju članka 5., stavka 2. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (Narodne novine, broj 90/2011) te članka 9., stavka 2. Statuta Zaklade "Kultura nova" upraviteljica Zaklade "Kultura nova" je dana 14. travnja 2016. godine donijela


ODLUKU
o poništenju Javnog poziva za prijavu kandidata za članove Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" objavljenoga u Narodnim novinama 11/2016

I.

S obzirom na to da, na temelju provedenoga Javnog poziva za prijavu kandidata za članove Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" objavljenoga u Narodnim novinama 11/2016, ministar kulture nije utvrdio prijedlog članova Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" koji se upućuje Vladi Republike Hrvatske, poništava se Javni poziv za prijavu kandidata za članove Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" objavljen u Narodnim novinama 11/2016.

II. 

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Zaklade.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Klasa: 124-02/16-01/01
Ur.broj: 1000-16-41

 

Zaklada "Kultura nova"
Zagreb