Imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava dostupna su javnosti nakon što je završen cjelokupni postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Upravni odbor je na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. utvrdio da se imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava više ne smatraju poslovnom tajnom Zaklade.

Sukladno članku 14., stavku 1. Pravilnika o tajnosti podataka Zaklade “Kultura nova”, Upravni odbor je utvrdio da su prestali razlozi zbog kojih su imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava utvrđena poslovnom tajnom. S obzirom da je završen proces procjene kvalitete prijava, objave rezultata, vrijeme ulaganja prigovora i očitovanja Upravnog odbora na prigovore, Upravni odbor je utvrdio da su imena članova Povjerenstva sada dostupna javnosti.