Zaklada “Kultura nova” objavila je Javni poziv na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava na javne pozive/natječaje Zaklade “Kultura nova”.

empty

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava na javne pozive/natječaje Zaklade “Kultura nova”, donesene na sjednici Upravnog odbora održanoj 1. ožujka 2013. godine, Zaklada “Kultura nova” objavljuje

JAVNI POZIV
na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava
na javne pozive/natječaje Zaklade “Kultura nova”

1. Zaklada “Kultura nova” poziva osobe koje su zainteresirane sudjelovati u postupku procjenjivanja kvalitete prijava na javne pozive/natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti da dostave svoje prijave za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava na javne pozive/natječaje Zaklade “Kultura nova”.

2. Za članove Povjerenstva mogu se prijaviti osobe upućene u djelovanje organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj i/ili osobe koje imaju najmanje 3 (tri) godine relevantnog stručnog iskustva u kulturi što se dokazuje ispunjenim i potpisanim Obrascem za prijavu.

3. Članove Povjerenstva imenuje Upravni odbor nakon provedenog Javnog poziva. Upraviteljica Zaklade dostavit će Upravnom odboru popis svih kandidata prijavljenih na ovaj Javni poziv zajedno s njihovom prijavnom dokumentacijom. Na temelju prijava kandidata Upravni odbor donijet će odluku o imenovanju članova Povjerenstva.

4. Zadaća članova Povjerenstva je da na temelju kriterija utvrđenih u natječajnoj dokumentaciji procjenjuju kvalitetu prijava na javne pozive/natječaje Zaklade “Kultura nova”.

5. Članovi Povjerenstva ne smiju biti u sukobu interesa, na način kako je sukob interesa reguliran pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj. Svi članovi Povjerenstva obvezni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o nepostojanju sukoba interesa kojom potvrđuju da će procjenjivati samo one prijave u vezi s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese.

6. Članovima Povjerenstva pripada i odgovarajuća naknada za rad u skladu s Financijskim planom Zaklade “Kultura nova”.

7. Imena članova Povjerenstva bit će dostupna javnosti nakon završetka cjelokupnog procesa dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva za svaki javni poziv/natječaj, što obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja. Imenovani članovi Povjerenstva obvezni su svoje članstvo čuvati u tajnosti sve do završetka navedenih postupaka.

8. Zaklada će sve prijave pristigle na ovaj Javni poziv čuvati u svojoj evidenciji nezavisnih stručnjaka za procjenu kvalitete prijava na javne pozive/natječaje Zaklade najmanje 3 (tri) godine od dana raspisivanja ovog Javnog poziva. Zaklada može u tom razdoblju pozvati bilo kojega prijavljenog kandidata, koji ispunjava tražene uvjete, radi njegova imenovanja za člana Povjerenstva.

9. Prijava se podnosi putem ispunjenog i potpisanog Obrasca za prijavu.

10. Ispunjeni, potpisani i skenirani Obrazac za prijavu potrebno je do roka za podnošenje prijava uputiti na e-adresu: info@kulturanova.hr.

11. Rok za podnošenje prijava je 9. svibnja 2013.

12. Nepotpune prijave te prijave koje nisu podnesene na propisanom Obrascu za prijavu neće se uzimati u obzir.