Zaklada "Kultura nova" objavila je 3. lipnja 2014. godine javne pozive u okviru Programa podrške 2014.

U okviru Programa podrške 2014 objavljeni su javni pozivi na predlaganje projekata i programa te javni pozivi na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom. Bespovratna sredstva bit će dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje projekata/programa u 2015. godini te za višegodišnje projekte/programe koji se provode u 2015., 2016. i 2017. godini.

Zaklada je slijedeći svoju praksu otvorenosti unaprijedila Program podrške 2014, između ostaloga, i u sljedećim aspektima: uvedena je višegodišnja podrška u Programskom području 1 u kategorijama a2 i b2; javni pozivi u Programskom području 2 u kategorijama b i c bit će objavljeni u dva ciklusa; redefinirani su kriteriji za dodjelu sredstava, a prijavnice za sva programska područja i kategorije su pojednostavljene.

Indikativni proračun za javne pozive u okviru Programa podrške 2014 iznosi 5.660.000 kn. Rok za podnošenje prijava je 9. rujna 2014. godine.

Svi podaci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen ovdje. Na mrežnim stranicama Zaklade dostupna je cjelokupna dokumentacija Programa podrške 2014, uključujući e-prijavnice i dodatne obrasce za pojedina programska područja.

Program podrške 2014 obuhvaća četiri sljedeća programska područja:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 115.000 kn
b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 115.000 kn

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa

a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn
b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi

Programsko područje 4 odnosi se na suradnju između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti iz Republike Hrvatske i drugih zemalja Jugoistočne Europe, koja se ostvaruje kroz provedbu zagovaračkih aktivnosti te razmjenu programa, znanja, iskustava i dobrih praksi.