Zaklada “Kultura nova” objavit će 2. lipnja 2015. dva javna poziva na predlaganje projekata i programa u okviru Programa podrške 2015.

U skladu sa svojim strateškim ciljevima Zaklada “Kultura nova” u 2015. godini nastavlja doprinositi izgradnji i jačanju sposobnosti organizacija civilnog društva za razvoj suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi te razvoju naprednih suradničkih praksi kroz provedbu četvrtog ciklusa programa podrške. Zaklada bespovratna sredstva dodjeljuje kao jednogodišnju ili višegodišnju podršku na temelju javnih poziva i u okviru svoga operativnog djelovanja, kroz različita programska područja kako bi na što kvalitetniji način odgovorila na prepoznate potrebe organizacija te doprinijela razvoju njihovih organizacijskih i programskih kapaciteta.

Zaklada će u okviru Programa podrške 2015 otvoriti dva javna poziva na predlaganje projekata i programa koji će se provoditi u 2016. godini u sljedećim programskim područjima: Razvojna podrška za organizacije te Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa. Javni pozivi će s cjelokupnom dokumentacijom biti objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade 2. lipnja 2015. godine i otvoreni za prijavu do rujna. Tijekom tog razdoblja moći će se postavljati opća pitanja vezana uz uvjete, kriterije i postupke koji se odnose na Program podrške 2015, a Zaklada će sva pitanja i odgovore na njih objavljivati kako pristižu na svojoj mrežnoj stranici u rubrici Pitanja i odgovori.

Zaklada će razvojnu podršku programskim i zagovaračkim suradničkim platformama u Republici Hrvatskoj te suradničkim platformama u Jugoistočnoj Europi nastaviti pružati kroz izgradnju poticajnog okruženja za razvoj dugoročnih oblika suradnje i umrežavanja. U sljedećoj će godini usmjeriti svoje kapacitete na provedbu suradnje s platformama s kojima je uspostavljena kratkoročna ili dugoročna suradnja, odnosno onima koje imaju mogućnost nastavka suradnje sa Zakladom na temelju prethodno provedenoga postupka praćenja provedbe aktivnosti i izvještaja o realizaciji, zatim evaluacije postignutih rezultata koju provode vanjski stručnjaci te na temelju procjene kvalitete višegodišnjeg plana razvoja. S obzirom na to da Zaklada trenutno podržava 19 suradničkih platformi, u okviru Programa podrške 2015 neće biti otvoreni javni pozivi na iskaz interesa za suradnju s novim platformama.