Zaklada je na svojim mrežnim stranicama objavila Programski i financijski izvještaj za 2014.

Vlada RH je na sjednici održanoj 2. srpnja 2015. godine usvojila Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kulture nova" za 2014. Zaklada je u trećoj godini rada nastavila razvijati visoke standarde funkcioniranja i kvalitetu svog operativnog i programskog djelovanja. U provedbu Programa podrške 2014 uveden je niz novosti proizašlih iz kontinuirane komunikacije s prijaviteljima i korisnicima, a također su povećana i bespovratna sredstva za provedbu projekata/programa. Tako je u 2014. godini u okviru programa podrške podržano 108 projekata/programa, čime je u izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj suvremene kulture i umjetnosti uloženo oko 8 milijuna kuna. Djelujući ne samo kroz dodjelu bespovratnih sredstava, u protekloj je godini Zaklada u okviru svoga operativnog djelovanja započela i s provedbom triju razvojnih programa koji uključuju provedbu istraživanja, organizaciju edukacijskih programa te razvoj novih modela ustanova. Također je usvojen Strateški plan 2014. – 2017., koji sadrži jasne smjernice razvoja Zaklade određene definiranim strateškim i posebnim ciljevima te glavnim programima i aktivnostima koji u obzir uzimaju najznačajnija društvena, gospodarska, politička i kulturna kretanja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

O svim aktivnostima provedenim u prethodnoj godini možete više pročitati u Programskom i financijskom izvještaju za 2014. koji sadrži opis operativnog i programskog djelovanja Zaklade, razvojnih programa i projekata Zaklade, predstavlja Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava, daje pregled podržanih projekata i programa po programskim područjima i kategorijama te donosi pregled prihoda i rashoda u 2014. godini.

Programski i financijski izvještaj možete preuzeti ovdje.