Programski i financijski izvještaj Zaklade “Kultura nova” za 2013. koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske objavljen je na mrežnim stranicama

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Programski i financijski izvještaj Zaklade “Kultura nova” za 2013. godinu na sjednici održanoj 24. lipnja 2014. godine.

U drugoj godini rada Zaklade velika je pažnja usmjerena na unapređivanje, pripremu i provedbu Programa podrške 2013 u okviru kojega je u konačnici podržano 95 projekata i programa te je uspostavljena dugoročna suradnja sa 7 suradničkih platformi čime su napravljeni značajni iskoraci u broju podržanih programa i projekata. Također je definirano i otvoreno novo programsko područje Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi kroz koje se daje podrška suradnji između organizacija u regiji Jugoistočne Europe. U prvoj polovici godine izrađena je mrežna stranica, a u svrhu kvalitetnije provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava i elektronički sustav prijavnica te cjelokupne obrade prijava. Tijekom 2013. godine kontinuirano se radilo na Strateškom planu Zaklade za razdoblje 2014. - 2017., a osmišljeni su i novi razvojni programi i projekti Zaklade koji se provode u 2014. godini.

O svemu tome možete više pročitati u Programskom i financijskom izvještaju koji sadrži opis operativnog i programskog djelovanja Zaklade, predstavlja Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava, daje pregled podržanih projekata i programa po programskim područjima i kategorijama te donosi pregled prihoda i rashoda u 2013. godini.

Programski i financijski izvještaj možete preuzeti ovdje.