Zaklada "Kultura nova" je 15. siječnja 2015. godine objavila prvi javni poziv na predlaganje projekata u okviru Programa podrške 2015.

Bespovratna sredstva putem javnog poziva na predlaganje projekata u okviru Programa podrške 2015 bit će dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za projekte koji se provode u razdoblju od 1.7.2015. do 31.12.2015. godine, a kojima nije dodijeljena podrška u okviru Programa podrške 2014 u onoj kategoriji u kojoj podnose prijavu.

Podrška putem ovog javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2 ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:

b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Indikativni proračun za ovaj javni poziv iznosi 150.000 kn.

Rok za podnošenje prijava je 3. ožujka 2015. godine.

Svi podaci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija ovog javnog poziva, uključujući e-prijavnice kao i ogledne primjerke prijavnica.

Pitanja o javnom pozivu mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju: od 15. 1. 2015. do 25. 2. 2015.